fbpx

Dobré zlo

 

Jaká města chceme?

Režie Petr Kačírek, Jan Hubáček
Kamera Petr Kačírek, Jan Hubáček
Námět Zdeňka Kujová, Petr Kačírek

O filmu

Dobré zlo je film, který širokému diváctvu na příkladu gentrifikační proměny čtyř středoevropských měst představí procesy, které mají vliv na podobu měst. Snímek ukáže, jakými způsoby se tak může dít a jak se v gentrifikovaných městech lidem následně žije.

Téma gentrifikace je laické veřejnosti jen málo známé. Avšak ovlivňuje každého z miliónů lidí žijících v našich městech.

Film pomůže vyvolat zájem a diskuzi o podobě měst, gentrifikaci a jevy s ní spojené u skupin, které tyto procesy ovlivňují. Jde o soukromý sektor (developeři, investoři, podnikatelé), obyvatelé oblasti (starousedlíci, nově příchozí – gentrifikátoři), veřejný sektor (státní a městská správa) a občanské aktivisty.

Film se nachází ve fázi vývoje. Novinky k projektu můžete sledovat na www.facebook.com/gnomonfilm

Aktuálně
Obhlídky v Krakově, Budapešti a Bratislavě

Pro dokument Dobré zlo jsme během podzimu 2018 uskutečnili tři obhlídky ve třech…

Poděkování

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

Výroba filmu byla podpořena Jihomoravským filmovým nadačním fondem.