fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Nebereme soukromí na lehkou váhu. Náš přístup při ochraně vašeho soukromí se opírá o následující pravidla:

1. Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám svěřujete své osobní údaje. Vaše osobní údaje vždy využijeme pouze čestným a poctivým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě vaší důvěry.
2. Poskytujeme transparentní informace o tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji. Vždy budete jasně vědět, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a na koho byste se měli obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti.
3. Podnikneme všechny příslušné kroky k tomu, abychom vaše osobní údaje řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím.
4. Splníme všechny požadavky příslušných zákonů a nařízení na ochranu údajů a budeme spolupracovat s příslušnými úřady. Jestliže příslušná legislativa na ochranu údajů nebude k dispozici, budeme postupovat podle obecně platných principů pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je využíváme a jak je chráníme.

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné společností GNOMON Production s.r.o. a GNOMON s.r.o. (dále jen GNOMON) v souvislosti s jejími poskytovanými službami. Mezi tyto údaje patří informace získané off-line pomocí kampaní přímého marketingu a on-line prostřednictvím našich webových stránek a platforem provozovaných třetí stranou (Mailchimp).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se také vztahují na zobrazení cíleného obsahu, včetně nabídek a reklam na produkty a služby společnosti GNOMON získaného pomocí webových stránek, platforem a/nebo aplikací třetích stran („stránky třetích stran“) zaměřeného na základě získaných informací o vaší uživatelské aktivitě.

Tyto stránky třetích stran mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady i podmínky přečetli dříve, než začnete stránky třetích stran používat.

Používáním stránek GNOMON udělujete příslušné společnosti souhlas se shromažďováním, využíváním a zveřejňováním svých osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Jestliže s takovýmto shromažďováním, využíváním a zveřejňováním svých osobních údajů nesouhlasíte, přestaňte, prosím, používat stránky GNOMON.

Společnost GNOMON bude shromažďovat, využívat a zveřejňovat vaše osobní údaje pouze v zákonem dovolených případech. Ve většině případů vás výslovně požádáme o udělení souhlasu, v některých případech však může být váš souhlas vyvozen na základě vaší činnosti nebo chování. Bude-li nutné použít vaše osobní údaje k účelům, které nejsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů zmíněny, můžeme vás požádat o dodatečný souhlas. Nejste povinni nám tento souhlas udělit, pokud se však takto rozhodnete, může to pro vás znamenat, že vaše účast na některých činnostech bude určitým způsobem omezená. Jestliže nám dodatečný souhlas udělíte, pak v případě rozporu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů podmínky tohoto souhlasu převáží.

Vezměte, prosím, na vědomí, že v odůvodněných případech můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu za podmínky, že tím nebudou dotčena vaše práva a oprávněné zájmy.

„Osobní údaje“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamenají informace nebo části informací, které mohou sloužit k vaší identifikaci. Mezi tyto informace obvykle patří např. vaše jméno a příjmení,  uživatelské jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo. Mohou to být také další informace jako např. IP adresa, nákupní návyky, informace o vašem životním stylu a preferencích, např. vaše koníčky a zájmy.

Vaše osobní údaje můžeme získat z různých zdrojů, včetně:

Informace od vás můžeme získat přímo, např. když nám dobrovolně sdělujete své osobní údaje při přihlašení se k odběru informací nebo od nás kupujete produkt či službu, vyplňujete dotazník nebo přidáváte komentář či vznášíte dotaz. Informace, které od vás získáváme přímo:

• jméno
• adresa
• e-mailová adresa
• uživatelské jméno
• telefonní číslo
• pohlaví
• uživatelský obsah, příspěvky a další obsah, který jste odeslali na stránky GNOMON.
• jakékoli další osobní údaje, které jste nám poskytli dobrovolně

V souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a příslušnými právními předpisy používáme (nebo třetí strana poskytující služby naším jménem) soubory cookie a další nástroje (nástroje pro analýzu webu a pixelové značky), které automaticky získávají informace o vás v případě, že používáte stránky GNOMON. Mezi automaticky získávané informace patří:

• informace o tom, který webový prohlížeč používáte
• podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
• vaše IP adresa
• odkazy, na které jste klikli
• vaše uživatelské jméno, profilový obrázek, pohlaví, sítě a další informace, jejichž sdílení jste povolili při používání stránek třetích stran (např. použití tlačítka „To se mi líbí“ na stránce Facebook)
• webové stránky, které jste navštívili před příchodem na stránky GNOMON.
(společně jako „informace o použití stránky“)

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, aby soubory cookie blokoval nebo aby vás upozornil, když budou odesílány na vaše zařízení. V případě používání různých prohlížečů nebo vícero zařízení je třeba změnit nastavení pro každý prohlížeč a zařízení zvlášť.

Vaše osobní údaje můžeme použít k následujícím účelům:

Zlepšení našich produktů a zvýšení vašeho pohodlí při používání stránek GNOMON.

Kontaktování vaší osoby kvůli produktům a službám, které by vás mohly zajímat, a to za předpokladu, že jste k tomu udělili souhlas nebo se kontaktování týká již dříve požadovaného produktu či služby, a proto se tato komunikace vztahuje k vašemu dřívějšímu požadavku a proběhne v rámci doby stanovené platnými zákony.

Nabídka produktů nebo služeb, které jste si od nás vyžádali.

Společnost GNOMON osobní údaje neprodává.

K ochraně vašich osobních údajů využijeme všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž budeme vyžadovat také od všech představitelů třetích stran, kteří budou vaše osobní údaje zpracovávat. Přístup k vašim osobním údajům je zakázán z důvodů prevence neoprávněného přístupu, pozměňování nebo zneužití. Oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům mají pouze zmocněnci společnosti GNOMON, a to pouze v rozsahu vyžadovaném pro daný účel.

V případě, že máte jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, můžete nás kontaktovat na některý z kontaktů uvedených na stránce www.gnomonfilm.com/kontakt/.

Máte právo obrátit se na nás v následujících případech:

• jestliže si nepřejete, abychom vás v budoucnu kontaktovali
• jestliže byste rádi získali informace o svých osobních údajích, které zpracováváme
• jestliže chcete své osobní údaje v našich záznamech opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit
• chcete-li nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů

Jestliže nám sdělíte své celé jméno a podrobnosti o sobě, usnadníte nám tak řešení vašeho požadavku.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit tím, že na stránkách GNOMON zveřejníme aktualizovanou verzi Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme, abyste tyto stránky navštěvovali pravidelně a přiměřeně často, abyste měli k dispozici aktuální informace o tom, jakým způsobem používáme vaše osobní údaje.